Vrouwen in Marketing & Communicatie VMC stopt

maandag 22 december 2014

VMC het landelijk netwerk voor vrouwen in Marketing en Communicatie houdt na 25 jaar op te bestaan. Het netwerk kan niet voldoende actieve leden vinden die zich willen inzetten voor het voortbestaan van de club.

VMC werd in 1989 opgericht. Vijf jaar geleden beleefde het netwerk haar hoogtijdagen met circa 400 actieve leden, tegenwoordig is daar nog maar de helft van over en loopt het ledenaantal nog steeds terug. In oktober van dit jaar luidde het huidige driekoppige bestuur (Irenka van den Hout, Carla van Sluisdam en Willemijn Kaptein) al de noodklok tijdens een ledenvergadering. Er werden twee scenario’s voorgelegd: nieuwe actieve leden die de kar gaan trekken of opheffing. Twee nieuwe kandidaten meldden zich, maar helaas voor VMC blijkt dit niet voldoende perspectief te bieden voor een bestendige toekomst. Omdat VMC een landelijk netwerk is, zijn er bijvoorbeeld actieve leden nodig in meerdere regio’s.

Beschikbaarheid
Carla van Sluisdam, als bestuurslid verantwoordelijk voor de VMC-activiteiten: "Enerzijds merk je dat leden in de huidige tijd zakelijk gezien harder moeten lopen om de eindjes aan elkaar te knopen. Daardoor hebben ze minder tijd over voor vrijwilligerswerk als bij VMC. Het is dus eerder een kwestie van minder beschikbaarheid dan van bereidheid. Anderzijds is ons ledenaantal de afgelopen jaren gehalveerd en heb je daardoor minder potentieel waaruit je als netwerk kunt putten. Leden haken af omdat ze andere keuzes maken of als zzp-er het lidmaatschapsgeld niet meer kunnen opbrengen.”

Glossy V-Style
VMC maakte de afgelopen jaren naam met de in eigen beheer uitgegeven glossy V-style. Een prachtig visitekaartje. De verwachting is dat ook de uitgave hiervan stopt. Van Sluisdam: “Het was de laatste jaren überhaupt al steeds moeilijker om voor V-style voldoende advertentie-inkomsten binnen te halen en de glossy kostendekkend te maken.”

VMC stuurde haar leden deze week een mail waarin het besluit om het netwerk op te heffen werd aangekondigd: Ondanks de uitgebreide zoektocht, binnen en buiten het netwerk, naar opvolgers van commissieleden en bestuursleden is het niet gelukt het voortbestaan van het netwerk veilig te stellen. Het bestuur van VMC ziet zich, na raadpleging van de leden, genoodzaakt om de opheffing van vereniging en stichting VMC voor te bereiden. Eind januari wordt daar met de leden van vereniging VMC vorm aan gegeven. Het bestuur houdt de mogelijkheid open dat een deel van het netwerk doorgaat onder de vleugels van een zusterorganisatie.’

Van Sluisdam verwacht niet dat deze definitieve mededeling nog tot effect zal hebben dat er alsnog voldoende leden opstaan om een doorstart te garanderen. “Ten opzichte van onze mededeling in oktober is er wat dat betreft de laatste maanden weinig veranderd.”

Afscheid in stijl
VMC stopt wel in stijl. Op 15 januari 2015 organiseert het samen met PIM (Platform Innovatie in Marketing) in Theater Amsterdam een lustrumcongres om terug te blikken op 55 jaar netwerken (VMC 25 jaar en PIM 30 jaar). De lustrumviering bestaat uit een inhoudelijk programma, een diner en een gemaskerd bal. Alle vakgenoten, PIM- of VMC-lid of niet, zijn welkom.

Lees hier een persoonlijke toelichting van VMC-voorzitter Irenka van den Hout

« Terug

Sluiten