Geschiedenis

1973-2023: 50 jaar Utrechtse Communicatiekring

Kun jij je een communicatiewereld voorstellen waarin alleen maar mannen actief zijn? Of een Utrechtse Communicatiekring die alleen uit mannen bestaat?

We moeten er zelf niet aan denken, maar amper 50 jaar geleden werd ‘ons’ communicatievak gedomineerd door mannen. Hieruit ontstond de voorloper van wat later de Utrechtse Communicatiekring werd.

Ontstaan van UCK

Ja, je leest het goed: de Utrechtse Communicatiekring viert in 2023 haar 50-jarig jubileum. In 1973 nam de toenmalige directeur Voorlichting van de Gemeente Utrecht het initiatief om regelmatig in het souterrain van het voormalige Vredenburg bij elkaar te komen met directeuren Voorlichting van andere Utrechtse organisaties. Een soort herensociëteit waar het roken van een goede sigaar geen uitzondering was.

Later waren ook plaatsvervangend directeuren Voorlichting welkom en zo groeide de club gestaag. Door toenadering te zoeken met Utrechtse journalisten (voornamelijk die van het Utrechts Nieuwsblad) die café De Papegaai (nabij de molen) als thuishonk hadden, kreeg de club een nog serieuzere omvang.

In 1988 werd de Utrechtse Communicatiekring officieel als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In al die jaren is de club met de tijd is meegegroeid en hebben we wat veranderingen ondergaan. Inmiddels vormen we een mooie actieve club met een mix van mannen én vrouwen uit allerlei vakgebieden op het (snij)vlak van communicatie.

Sluiten