Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Utrechtse Communicatiekring

Automatische incasso

Standaard wordt ervan uitgegaan dat jaarlijkse contributies, en contributies voor bijeenkomsten waarvoor betaling verschuldigd is, via een automatische incasso worden geïnd. Hiervoor is goedkeuring gegeven bij het aanmelden van het lidmaatschap. De jaarlijkse incasso wordt in januari/februari verricht. Wanneer je geen automatische incasso wenst, dan kan dit worden gemeld bij de UCK administratie (info#communicatiekring.nl, vervang # door @ bij mailen). In dat geval krijg je een factuur toegestuurd en dien je zelf zorg te dragen voor tijdige betaling.

Mislukken incasso of niet tijdig betalen

Elk lid (zowel bestaand als aspirant) ontvangt een factuur waarmee de betalingsverplichting kenbaar wordt gemaakt. Kan de incasso niet succesvol worden verricht of wordt de contributie niet zelfstandig betaald binnen drie maanden na aanvang van de betalingsverplichting, dan volgt een betalingsherinnering per mail. Als de betaling vervolgens vier maanden na de ingangsdatum van de betalingsverplichting nog niet is verricht, dan wordt overgegaan tot het inschakelen van een incassobureau. De kosten die hiermee zijn gemoeid, worden tevens in rekening gebracht. Dezelfde perioden worden aangehouden voor leden die later dan 1 januari lid worden van de UCK en voor bijeenkomsten met contributie.

Persoonlijk

Het UCK-lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet tussendoor of tijdelijk (voor een bijeenkomst) worden overgedragen aan iemand anders. Je bent zelf verantwoordelijk voor opzegging van het lidmaatschap en eventuele mail-, bankrekening, contact- en/of postadres wijziging. Opzeggingen moeten vóór 1 december van het lopende contributiejaar schriftelijk (per post of e-mail) binnen zijn bij het bestuur of secretariaat. Zonder opzegging voor deze datum wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

Je kunt op elk moment in het jaar lid worden. Als je lid wordt in de eerste zes maanden van het jaar, betaal je tot het einde van het jaar €110. Als je lid wordt na 1 juli betaal je €55 tot het einde van het jaar. Bij aanmelding in december gaat je lidmaatschap in bij aanvang van het nieuwe (aanstaande) kalenderjaar.

Sluiten