Lidmaatschap

Lidmaatschap

Ben je communicatieprofessional en werk of woon je in de regio Utrecht? Sluit je dan als lid aan bij de Utrechtse Communicatiekring (UCK).

Je bent bij ons van harte welkom! Want lid worden betekent dat je je aansluit bij het grootste netwerk van communicatieprofessionals in de regio Utrecht. Ruim vierhonderd enthousiaste communicatieprofessionals zijn al lid. De ontmoetingen met collega's, de uitwisseling van actuele kennis en ervaring én de inspiratie maken het lidmaatschap meer dan de moeite waard.

Al 50 jaar het communicatienetwerk van Utrecht e/o

De UCK organiseert vijftien tot twintig verschillende bijeenkomsten per jaar, variërend van workshop, bedrijfsbezoeken en denktanks tot grotere themabijeenkomsten. Elk jaar start met de traditionele nieuwjaarsborrel. Eén keer per jaar - meestal in het najaar - organiseren we grotere vakbijeenkomst. Wil je eerst de sfeer proeven, kom dan als introducé naar één van onze bijeenkomsten (als die daarvoor open staan). We gaan er wel vanuit dat introducés die voor de tweede keer naar een UCK-bijeenkomst willen komen, lid worden.

Word nu lid

Het lidmaatschap van de Utrechtse Communicatiekring kost EUR 125,- per jaar. Schijf je direct online in. Lid worden kan op elk moment in het jaar. Het lidmaatschap loopt dan tot het einde van het kalenderjaar. Met ingang van de maand juli wordt de contributie voor een half jaar berekend (EUR 62,50) tot het einde van het lopende jaar. Op het lidmaatschap zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Speciaal tarief voor studenten

Studentleden betalen EUR 25,-. Je komt voor het studententarief in aanmerking als je student bent en je je daarnaast niet profileert als werkend (in dienst of zelfstandig). Als je naast je studie werkt als communicatieprofessional en daarmee geld verdient, zien wij je als volwaardig professional. Om als studentlid te worden aangemerkt, kun je een kopie van je studentenkaart naar de UCK mailen of per post sturen. 

Strikt persoonlijk

Het UCK-lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet tussendoor of tijdelijk (voor een bijeenkomst) worden overgedragen aan iemand anders. Een uitzondering hierop is het overdragen van het lidmaatschap aan een opvolger van een lid (bij vertrek) binnen de organisatie. Het lid zelf is verantwoordelijk voor opzegging van het lidmaatschap en eventuele mail-, contact- en/of postadres wijziging.

Opzeggingen moeten vóór 1 december van het lopende contributiejaar schriftelijk (per post of mail) binnen zijn bij het bestuur of secretariaat. Zonder opzegging voor deze datum wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

Sluiten