Mediafonds als steun in de rug voor lokale journalistiek Utrecht

utrecht.jpgdinsdag 05 april 2022

De provincie Utrecht gaat lokale media ondersteunen. Provinciale Staten van Utrecht hebben goedkeuring gegeven aan de oprichting van een mediafonds ter versterking van lokale media in de Utrechtse regio. Voor dit jaar stelt de provincie hier een bedrag van 200.000 euro voor beschikbaar. En de bedoeling is dat dit bedrag vanaf 2023 wordt verhoogd naar 300.000 euro.

Belangrijk is dat het mediafonds onafhankelijk is van de provincie en een eigen bestuur krijgt dat de aanvragen beoordeelt. Dit bestuur zal bestaan uit vrijwilligers, met veel kennis van lokale media. Journalisten en media kunnen naar verwachting deze zomer een aanvraag doen bij het bestuur van het mediafonds. Het bestuur kijkt vervolgens of een aanvraag in aanmerking komt voor een bijdrage op basis van de door hen vastgelegde criteria.

Financieel moeilijk
Eerder liet de provincie onderzoek doen naar de stand van zaken bij de lokale media. Uit dit onderzoek bleek, samen met onderzoeken van de VNG, de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur, dat de lokale media en hun medewerkers het financieel moeilijk hebben. Aan de ene kant zijn er steeds minder lezers die voor nieuws willen betalen.

Mondjesmaat
Aan de andere kant wordt er steeds meer gebruik gemaakt van sociale media voor nieuws en informatie. Onafhankelijke en feitelijke journalistiek met een neutrale blik op de lokale omgeving en politiek zijn mondjesmaat aanwezig of blijven helemaal uit. Uit het onderzoek van de provincie Utrecht blijkt dat lokale media versterkt kunnen worden door meer gericht te werken aan samenwerking, door meer aandacht voor innovaties en door meer diepgravende journalistiek. Alle onderzoeken geven aan dat extra geld noodzakelijk is.

Gezonde democratie
Verantwoordelijk gedeputeerde Arne Schaddelee juicht het mediafonds toe. “Een goed bestuur en een gezonde democratie hebben belang bij journalistiek die lokaal aanwezig is, een goed bereik heeft, zich kan vernieuwen en onderzoekend is”, zo stelt Schaddelee. Lokale media staan echter onder druk en hebben door teruglopende advertentie-inkomsten niet altijd de financiële middelen om zichzelf goed door te ontwikkelen of zelfs te overleven.

Labels
Nieuws

« Terug

Lees overig nieuws

Sluiten