Over Trendonderzoek Van Ruler over communicatievak ter discussie

Trendonderzoek Van Ruler over communicatievak ter discussie

De communicatiezomer werd dit jaar ingeluid door ophef over een Trendonderzoek onder communicatieprofessionals. Beroepsvereniging Logeion (mede-initiator en –financier) distantieerde zich van de uitkomsten die door hoogleraar Betteke van Ruler (foto) en mede-onderzoeker Wim Elving (Universiteit van Amsterdam) werden gepresenteerd. Voer voor een pittige vakdiscussie over onze beroepspraktijk! En die gaan we op woensdagavond 20 september houden bij de UCK. Betteke van Ruler en Wim Elving zullen daarbij aanwezig zijn. Zij geven een toelichting op hun onderzoek en gaan de discussie met ons aan onder leiding van communicatiestrateeg Frithjof de Haan.

Logeion heeft kritiek op de ruime definitie die Van Ruler hanteert van communicatieprofessionals. De kritiek uit zich met name op de samenstelling van de responsgroep waarbij ook reclamebureaus en tekstschrijvers zijn meegenomen. Leden van de beroepsvereniging zouden zich daardoor niet herkennen in de resultaten van het onderzoek. De onderzoekers verzetten zich tegen de kritiek. Van Ruler stelt dat het niet aan haar is deze mensen uit te sluiten, wanneer zij zichzelf communicatiedeskundige noemen. Eerder zou de beroepsvereniging zich de vraag moeten stellen of zij wel de juiste begrippen voor communicatieprofessionals hanteert!

Frithjof de Haan is mede-oprichter en partner bij de Maatschap voor Communicatie in Utrecht en voormalig voorzitter van de Beroepsvereniging voor Communicatie en medeoprichter van het Tijdschrift voor Communicatie. Ondermeer aan de hand van enkele stellingen uit het onderzoek zal Frithjof de discussie over de communicatieberoepspraktijk leiden. Deelnemers aan deze UCK-bijeenkomst krijgen deze stellingen vooraf toegemaild.

Oud UCK-lid Betteke van Ruler is naast haar hoogleraarschap aan de UvA, ook bijzonder hoogleraar Professionalisering Communicatiemanagement aan de Universiteit Twente. Zeven jaar geleden publiceerde ze haar eerste onderzoek onder communicatieprofessionals, nu het veelbesproken vervolg.

Locatie: op woensdag 20 september zijn we te gast in het Provinciehuis van Utrecht, Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht.
Programma: welkom met koffie en thee vanaf 19.30u. Aanvang programma 20.00u. Netwerkborrel vanaf circa 21.30u.

Deze bijeenkomst is ook toegankelijk voor leden van de Amsterdamse VSA. Introducees zijn welkom mits vooraf aangemeld met volledige gegevens. We gaan er vanuit dat introducees die voor een tweede keer komen, zich aanmelden als nieuw UCK-lid. Aanmelden en vervolgens niet komen opdagen wordt niet op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,
Koen van Tankeren
Namens de programmacommissie van het UCK-bestuur

Lees ook: Waarom Van Rulers onderzoek werd tegengehouden

 

Sluiten