Over 8e Masterclass UCK en UU

8e Masterclass UCK en UU

Bregje Holleman (docent onderzoeker communicatiekunde UU) doet onderzoek naar communicatie in vragenlijsten en bespreekt in deze masterclass vele voorbeelden uit onderzoek van anderen en haarzelf. Deze masterclass is interessant voor iedereen die met vragenlijsten werkt of gaat werken. Maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in communicatie via vragenlijsten, in het ontwerp van niet-sturende teksten, of in de vraag wat een mening nu eigenlijk is.

 

Iedereen die werkt in ‘de communicatie’ heeft te maken met vragenlijsten. Sommige bureaus nemen vragenlijsten (audits) af om de communicatiekwaliteit in organisaties door te lichten: hoe goed vindt u de communicatie in uw bedrijf? Communiceert uw baas adequaat? Anderen gebruiken vragenlijsten als instrument om tekstkwaliteit te meten: Is deze tekst begrijpelijk? Overtuigend? Wie niet zelf vragenlijsten maakt, moet in staat zijn de resultaten verkregen met vragenlijsten van anderen te interpreteren, of heeft op zijn minst als respondent of nieuwslezer te maken met vragenlijsten.

Bregje Holleman (docent onderzoeker communicatiekunde UU) doet onderzoek naar communicatie in vragenlijsten en bespreekt in deze masterclass vele voorbeelden uit onderzoek van anderen en haarzelf. Wat doén mensen eigenlijk als ze vragenlijstvragen beantwoorden? En wat zegt dat over de waarde van vragenlijstgegevens? Hoe komt het dat de vraagformulering zoveel invloed heeft op de antwoorden die mensen geven? Aan de hand van concrete voorbeelden (een audit, een tekstevalatie-instrument, vragen uit landelijke opinievragenlijsten, referenda) wordt nagegaan wat de valkuilen zijn in vragenlijstontwerp en of, en zo ja, via welke ontwerpprocedures, het mogelijk is een tekst (vragenlijst) te ontwerpen die níet stuurt…

Deze workshop is interessant voor iedereen die met vragenlijsten werkt of gaat werken. Maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in communicatie via vragenlijsten, in het ontwerp van niet-sturende teksten, of in de vraag wat een mening nu eigenlijk is.
Deelnemers aan de workshop worden van harte uitgenodigd eigen vragenlijstmateriaal mee te nemen voor een evaluatie tijdens de bijeenkomst. Stuur dit dan bij voorkeur vooraf op naar b.holleman@let.uu.nl, met een korte toelichting.

De Masterclass kost € 15,00 (inclusief eten en drinken) en vindt plaats op dinsdag 11 april 2006 in zaal 0.15 van Drift 27, in de Letterenbibliotheek (LB) van de Universiteit Utrecht. Om 18.00 zetten we daar broodjes  klaar. De Masterclass start om 18.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Wees er snel bij, want er is ruimte voor maximaal 25 deelnemers.

Sluiten