Over Denk mee over de Utrechtse Communicatiekring in de toekomst

Denk mee over de Utrechtse Communicatiekring in de toekomst

Het gaat goed met de Utrechtse Communicatiekring. Onze activiteiten zijn goedbezocht, het ledenaantal groeit en we hebben een goede reputatie, ook buiten Utrecht. Om ook in de toekomst succesvol te blijven, werkt het bestuur aan een beleidsplan. We willen de leden daarbij betrekken. Wie mee wil denken, is welkom. Dat kan op speciale bijeenkomsten die we hiervoor organiseren.

  ‘Visie 2010’ is een conceptbeleidsplan dat richting mag geven aan de Utrechtse Communicatiekring; onze activiteiten, diensten, de betrokkenheid van leden en onze relatie met de omgeving. Het plan willen we bespreken tijdens kleinschalige sessies, waarbij steeds twee bestuursleden met maximaal acht UCK-leden de plannen bediscussiëren.

  Er zijn drie avonden geprikt:
  - Dinsdag 31 oktober 19.30 – 22.00 uur
  - Donderdag 2 november 19.30 – 22.00 uur
  - Dinsdag 7 november 19.30 – 22.00 uur

  Na een korte introductie zullen we snel met elkaar in gesprek raken over de missie, visie en het beleid van de Utrechtse Communicatiekring. De uitkomsten van de discussieavonden verwerken we in het uiteindelijke beleidsplan.

  Geef je snel op, want vol is vol. Locatie en routebeschrijving maken we vooraf bekend.

  Vriendelijke groet,
  Het bestuur

  Achtergrond
  De Utrechtse Communicatiekring is een actieve, groeiende vereniging. Een vereniging voor communicatieprofessionals in de ruimste zin van het woord. Het afgelopen jaar is het bestuur geconfronteerd met verschillende vragen (samenwerking, groepslidmaatschap, ontwikkeling van nieuwe activiteiten en diensten, rol van de website).  Items die niet op ad hoc basis moeten worden afgehandeld, maar die vragen om een duidelijke visie.
  Verder hebben we als bestuur de taak om goed naar de samenstelling en het profiel van de leden te blijven kijken. De leden moeten wat ons betreft een goede afspiegeling zijn van communicatiemensen die in Utrecht wonen en/of werken. Denk hierbij aan een goede mix van bureauzijde en klantzijde, profit en non-profit, junior en senior, uitvoerend en adviserend, etcetera. Een goede afspiegeling krijg je alleen maar door in te spelen op de wensen van de verschillende ledenprofielen. Met ‘Visie 2010’ legt het UCK-bestuur heeft een concept neer dat zij graag wil bespreken met haar leden.

   

  Sluiten