Over Citymarketing in Utrecht

Citymarketing in Utrecht

Steeds meer steden en kleinere gemeenten hebben beleid ontwikkeld om zichzelf positief op de kaart te zetten. Ook Utrecht is hier al jaren mee bezig. Maar sinds kort is het roer om. De kernwaarden zijn opnieuw onderzocht en vastgelegd en het beleid wordt onder de loep genomen. De nieuwe programmadirecteur stadspromotie, Jo de Viet, moet voor de zomer zorgen voor een nieuw plan de campagne voor het programma Stadspromotie. Tijdens een UCK-bijeenkomst op 15 april vertelt De Viet over de nieuwe strategie van Utrecht. Vervolgens geeft specialist Dirk Noordman zijn visie op deze strategie.

Noordman is directeur van Adviesbureau Cultuurtoerisme in Den Haag en schrijver van ondermeer het boek ‘Cultuur in citymarketing’. Hij heeft een model ontwikkeld waarmee de identiteit van steden met een historische kern kan worden bepaald. Deze theorie op het gebied van citymarkering passeert kort de revue, maar ook vergelijkt hij de strategie van Utrecht met die van andere steden. Wat zijn de succes- en faalfactoren in andere steden? En wat zegt dat over de strategie van Utrecht?

We nemen in het tweede deel van de avond ruim de tijd voor vragen en discussie die onderleiding zal staan van Frits Lintmeijer van de Maatschap voor Communicatie. De manier waarop beide heren tegen het citymarketingbeleid van Utrecht aankijken levert zeker al een interessante discussie op. Daarnaast kijken naar de strategie van Utrecht. Hoe krijg je het merk Utrecht geladen? Hoe mobiliseer je de stakeholders van de stad om mee te bouwen aan het merk Utrecht?

Kortom, een interessante bijeenkomst waar je bij moet zijn! Meld je aan via onderstaande link. Introducés zijn welkom, mits vooraf aangemeld met volledige gegevens.

Programma:
19.30u Ontvangst met koffie en thee
20.00u Aanvang programma
21.30u Afsluitende netwerkborrel

De locatie: de grote zaal in het stadhuis van de gemeente Utrecht!

Met vriendelijke groet,
Moniek van der Sanden en Amarens Schuurmans
Namens de UCK-programmacommissie

Deel deze bijeenkomst

Sluiten