Over Ma 24/6 Dilemmalogica: leg je probleem op tafel

Ma 24/6 Dilemmalogica: leg je probleem op tafel

Aan dilemma’s geen gebrek in de communicatiepraktijk. Netelige kwesties waar je niet zomaar uit komt doordat mogelijke oplossingen elkaar blijven uitsluiten. Bijvoorbeeld na de bevingen in Groningen, waar de zorg om veiligheid schuurt met het belang van leveringszekerheid. Of de vraag hoe je bij vaccineren de afweging maakt tussen het recht om zelf over je lijf te beschikken en het risico op schade aan de publieke gezondheid. Wat is wijsheid? Maken we iets actief bekend of wachten we af hoe het balletje rolt? Wacht je af óf ga je erop af? Leg je de kaarten op tafel óf houd je ze voor de borst? 

In een interactieve workshop op maandag 24 juni aanstaande vatten we de koe bij de horens. Door de bril van ‘dilemmalogica’ bekijken we hoe jij als communicatieprofessional actief en open kunt communiceren over dilemma’s die zich in jouw praktijk aandienen.

Omgaan met dilemma's bij de overheid
Daarbij word je bij de hand genomen door twee enthousiaste vakgenoten, Guido Rijnja en Harm de Jong. Guido is een zeer ervaren adviseur communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst bij het ministerie van Algemene Zaken en (vooral binnen de Rijksoverheid) fanatiek pleitbezorger van dilemmalogica. Harm is masterstudent Public Administration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en schrijft zijn afstudeerscriptie over de manier waarop beleidmakers en communicatieprofessionals bij de overheid omgaan met dilemma’s. 

Oprecht contact
Met dilemmalogica wil de overheid het contact met de samenleving versterken, ook - vóóral - als het schuurt. Dat is meer dan ooit nodig nu de wereld om ons heen steeds complexer wordt. De overheid staat er niet meer alleen voor. Als we de grote problemen van deze tijd willen oplossen, zullen we moeten samenwerken. Dat vraagt om oprecht contact en oog voor verschillende belangen, wensen en ideeën. Eén ding staat namelijk vast: je kan het nooit iedereen naar de zin maken en soms moeten kiezen tussen twee kwaden. 

Staaltje vakmanschap
Dilemmalogica doet een beroep op het vakmanschap van de communicatieprofessional. Je zult moeten laten zien wat de afwegingen zijn en wat die afwegingen betekenen voor jouw publiek. Dat gaat niet vanzelf, een dilemma lost zich niet vanzelf op. De vraag is dus hoe je ermee omgaat. Tijdens deze bijeenkomst nemen we een kijkje in elkaars keuken. Wij delen onze ervaringen en inzichten en bieden praktische tips. Na afloop heb je nieuwe inzichten op de manier waarop jij als communicatieprofessional kunt omgaan met lastige dilemma’s.

Oproep: deel jouw dilemma!
Zit jij ook met een dilemma dat zichzelf maar niet oplost? Waar mogelijke oplossingen doodlopen en je het gevoel hebt dat je vooral stappen achteruit zet? Deel dit dilemma dan nu met ons! Tijdens de bijeenkomst gaan we in groepen dilemma’s ontleden en aan de hand van dilemmalogica handvatten bieden voor mogelijke oplossingen. Mail jouw dilemma (met korte toelichting en telefoonnummer) uiterlijk op 18 juni naar h.dejong01[at]minaz.nl. Voor de bijeenkomst nemen we contact op met je op als we jouw dilemma onder handen nemen. 

Programma
19:00 uur             Inloop
19:30 uur             Inleiding dilemmalogica door Guido Rijnja
20:00 uur             Aan de slag: dilemma’s temmen in kleinere groepen
20:30 uur             En, werkt het? Reflectie aan de hand van het afstudeeronderzoek door Harm de Jong
21:00 uur             Netwerkborrel
21:45 uur             Einde

Locatie
Deze UCK-bijeenkomst vindt plaats in het Provinciehuis, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht.

Aanmelden
Aanmelden kan hier op de website, zie blokje rechts. Deelname is mogelijk voor UCK-leden, mits vooraf aangemeld. Er is beperkt plaats, dus meld je alleen aan als je zeker weet dat je komt en geen plaatsen blokkeert voor andere geïnteresseerden. No show stellen we niet op prijs en wordt door ons geregistreerd.

Introducés
Wil je als introducé aan deze UCK-bijeenkomst meedoen, stuur dan een mailtje met jouw verzoek naar info@communicatiekring.nl. Uiterlijk een week voor de bijeenkomst laten we je dan weten of er ruimte voor je is. (UCK-leden gaan altijd voor bij de aanmelding.)

Deel deze bijeenkomst

Sluiten