Utrechtse gemeenten samen in open data

Open data.jpgwoensdag 01 juni 2016

Zes gemeenten en de provincie Utrecht gaan kennis en ervaring delen op het gebied van open data. De betrokken partijen hebben tijdens Campus Party Utrecht een samenwerkingsconvenant ondertekend. Het gaat om de gemeenten Amersfoort, Utrecht, Hilversum, Veenendaal, Zeist, Soest, Lopik, Leusden, Vianen, IJsselstein, Montfoort en de provincie Utrecht.

De partijen willen een balans vinden tussen economische groei en duurzaamheid. Daarbij willen zij nieuwe technologieën slim gebruiken in business en dagelijks leven, met respect voor privacy. Te denken valt aan in de toekomst leven in goede gezondheid, in een veilige woonomgeving, het zich kunnen ontplooien en kunnen voorzien in hun levensonderhoud, zo geven de partijen aan. Dit alles vraagt om nieuwe, slimme oplossingen en open data maakt daar een aanzienlijk deel van uit.

Mobiele netwerken
Een voorbeeld hiervan is Social Charging. Dit is een locatie-gebaseerd sociaal netwerk voor eigenaren van elektrische auto's. Een ander voorbeeld is GoOV, een app die via mobiele netwerken gebruik maakt van bestaande bronnen zoals GPS, Google Maps en Streetview en elektronische informatiediensten van OV-dienstverleners. Ook de Utrechtse P-route voor fietsers is gebaseerd op open data. Het initiatief Mobility Monday stimuleert slimme mobiliteitsoplossingen met open data, voor spitsmijding.

Ontsluiten
Door afspraken te maken over standaarden, de ontsluiting van de datasets en de datasets zelf, wordt de effectiviteit van ieders open databeleid versterkt. Zo is het bijvoorbeeld nuttig om gezamenlijk mobiliteitsdata te ontsluiten. Aanbieders van mobiliteitsdiensten kunnen hiermee dan betere diensten bouwen. De samenwerking staat open voor andere overheden in de regio.


« Terug

Sluiten