Infobundel 'Tabak van tabak' in strijd tegen roken

tabak.pngzaterdag 27 januari 2018

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) heeft in samenwerking met het Utrechtse Trimbos-instituut de bijzondere informatiebundel ‘Tabak van tabak‘ uitgegeven, waarin uitvoerig het gebruik en de gevolgen van tabaksgebruik wordt gedocumenteerd.

De bundel maakt deel uit van een groter actieprogramma dat tot doel heeft “volledig afscheid te nemen van tabak als consumentenproduct”, aldus het NTvG. Het tijdschrift heeft ook een Onderzoeksredactie Tabak (ORT) opgericht die met onthullend journalistiek onderzoek naar de tabaksindustrie en het tabaksbeleid in Nederland het debat tabaksgebruik wil aanjagen, daarmee ook media wil voeden en zo een groot publiek hoopt te bereiken. ORT is aangesloten bij Publeaks zodat tipgevers eventueel anoniem kunnen blijven.

Radicaler
Het NTvG stelt dat Nederland een laatkomer is op het terrein van tabaksontmoediging en het daarom nu tijd wordt voor een 'radicalere' aanpak. De eerste Tabakswet in ons land stamt uit 1990. Toen werd ondermeer een rookverbod voor openbare gebouwen van kracht. In een toelichting op de acties, stelt het NTvG aan dat in Nederland de tabaksfabrikanten door de jaren heen door te lobbyen en de publieke opinie te bespelen met subtiele reclamecampagnes, een doorslaggevende rol heeft gespeeld in het tegenhouden van het terugdringen van tabaksconsumptie.

Tij keren
“Maar Inmiddels lijkt het tij enigszins te keren, niet in het minst door een sterker geluid vanuit de medische professie. Veel organisaties en beroepsverenigingen in de gezondheidszorg hebben zich aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij en dat geldt sinds kort ook voor het NTvG. Wij dragen onder andere bij door financiële steun te geven aan een rechtszaak die door een roker is aangespannen tegen de tabaksindustrie. Dat is een ferm en misschien wel uniek standpunt voor een tijdschrift en een vereniging van artsen. Maar zonder politieke steun zal echt succes uitblijven”, aldus het NTvG.

Artikelen
Daarom publiceerde de redactie met grote regelmaat een serie artikelen over verschillende aspecten van roken, variërend van gezondheidseffecten tot financiële kosten, van preventie tot behandeling van rookverslaving, en van verslavingsbiologie tot de ethiek van overheidsbemoeienis bij rookontmoediging. Die artikelen zijn ook opgenomen in de nu gepubliceerde bundel.

Het Trimbos-instituut leverde daarvoor het nodige cijfermateriaal. Trimbos wil de kwaliteit van leven verbeteren door het delen van kennis over het (voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs.

« Terug

Sluiten