Speciale leergang Urban Communication voor G4-gemeenten

4G communicatiemensen.jpg20-12-2017

Twintig communicatieadviseurs van de vier grote gemeenten (G4) in ons land – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht – volgen sinds kort een speciaal voor hen samengestelde leergang Urban Communication.

De opleiding is op maat ontwikkeld in samenwerking met opleidingsinstituut SRM. Deze opleider werd gekozen na uitvraag bij tien potentiele opleiders. De behoefte aan deze speciale leergang is ontstaan omdat de vier grote gemeenten vergelijkbare (communicatie)vraagstukken hebben, zoals de culturele verscheidenheid, diversiteit in bewoners en het werken binnen stedelijke netwerken.

Niet standaard
Volgens mede-initiatiefnemer Iris Smid (die begin deze maand een transfer maakte van Rotterdam naar Utrecht) voldeed geen van de standaardopleidingen aan de behoefte van de steden. Smid: “Daarom hebben we het afgelopen jaar deze unieke opleiding voor communicatieprofessionals uit de vier gemeenten ontwikkeld. Bedoeld voor medior adviseurs die ook al een bepaalde ervaring hebben en vooral enthousiast en gemotiveerd zijn. In de leergang is nu plek voor 20 deelnemers, 5 van elke gemeente.”

Roulerend
Gonda Duivenvoorden is hoofdtrainer van de leergang. “De opleiding bestaat uit zeven modules van elk twee dagen. Elke module wordt weer een andere stad aangedaan en zo rouleert de leergang over de vier steden”, licht Duivenvoorden toe: “Er is onder andere aandacht voor coachend adviseren, dialoogvaardigheden, accountability, werking van het brein, gedragsbeïnvloeding, bestuurlijke sensitiviteit en inspiratiesessies over beeldtaal, creatieve werkvormen en medialogica."

Cases
Bijzonder is ook dat in de vier steden locaties worden benut waar concrete praktijkcases zich voor de leergang aandienen. Deze week startte de opleiding in Den Haag, daarna worden achtereenvolgens Amsterdam, Rotterdam en Utrecht aangedaan. Smid: “In Utrecht ligt in de leergang de nadruk op wat daar allemaal wordt gedaan met participatie. In Amsterdam staat straks strategiebepaling centraal in combinatie met adviesvaardigheid. In Rotterdam besteden we extra aandacht aan de politiek bestuurlijke context. En in Den Haag draait veel om taal, laaggeletterdheid en anderstaligen in relatie tot begrijpelijk communiceren door de overheid.”

Vervolg
De ambitie van de initiatiefnemers is in 2018 ook al met een tweede groep aan de leergang te starten indien de eerste resultaten van de eerste groep positief zijn. “En wat dat betreft was de start in Den Haag met de eerste module al veelbelovend”, zo stelt Smid. “De deelnemers zijn enthousiast, leggen al verbanden met elkaar en wisselen ook al buiten de ontmoetingen om informatie met elkaar uit.”
Gonda Duivenvoorden: “Voor de G4 en SRM is dit nog maar het begin. Na afloop wordt er gekeken naar de leerpunten van de opleiding. En dat leidt wellicht tot uitbreiding van het aanbod. Wie weet wellicht ook voor andere steden?”

Tekst: Koen van Tankeren

« Terug

Lees overig nieuws

Twitter

Sluiten