[VIDEO] Angst als communicatietechniek bij de UCK

Foto.JPG16-05-2019

De Utrechtse Communicatiekring werkt dit voorjaar samen met pop-up theater De Angstfabriek. Een initiatief waarbij je als deelnemer als ‘fabrieksarbeider’ aan de slag gaat en in het productieproces verschillende rollen krijgt. Daarbij leer je hoe angst als beproefde (communicatie-)techniek wordt ingezet om gedrag te beïnvloeden.

De UCK-bijeenkomsten op 14 mei en 17 juni bij De Angstfabriek hebben uiteraard een ludiek karakter, maar vakmatig gezien hebben ze wel degelijk ook een serieuze onderstroom. Want angst wordt in communicatie vaak ingezet als middel om een bepaald doel te bereiken. Denk aan reclame en campagnes bijvoorbeeld. En dat is zeker niet onomstreden.

Fear appeal
Want in de sociale psychologie is het fenomeen ‘the fear appeal’ veelbesproken. Met name omdat het gebruik van een zogenaamd fear appeal vaak als te extreem wordt gezien en daardoor haar doel voorbij schiet: mensen die juist beoogd zijn om hun gedrag aan te passen, schieten in de ontkenning. Een averechts effect dus. Maar volgens wetenschappers op dit vlak is het weldegelijk mogelijk om een fear appeal effectief in te zetten. En dat is wanneer het wordt gekoppeld aan een handelingsperspectief met positieve uitwerking. Bijvoorbeeld: “Omdat jij al jaren rookt heb je zwarte longen; maar als jij nu stopt met roken, zijn je longen over een jaar weer schoon!”

Overheid
Opmerkelijk is trouwens dat een fear appeal vaak voorkomt in overheidscampagnes, bijvoorbeeld gericht op het tegen gaan van overmatig alcoholgebruik, het bevorderen van verkeersveiligheid, waarschuwen tegen de verslaving van drugsgebruik of maatregelen die het milieu moeten beschermen. 

Vakdiscussie
Het eerste bezoek van de UCK aan De Angstfabriek was een groot succes, de deelnemers beleefden er als fabrieksarbeider veel plezier aan. Ook in de vakdiscussie na afloop was werden met elkaar veel voorbeelden uit de praktijk gedeeld. En daarmee droeg de bijeenkomst bij een nog meer bewustwording bij het gebruik van angst als middel. Leden die het eerste bezoek aan de fabriek hebben gemist, krijgen een herkansing op maandag 17 juni.

Video

Bekijk bijgaand de video-impressie van het UCK-bezoek aan De Angstfabriek op 14 mei jongstleden.

« Terug

Lees overig nieuws

Sluiten