Leesoffensief Utrecht wil Utrechters taal- en digitaal vaardiger maken

Taal doet meer.jpg08-03-2022

39 Utrechtse organisaties, scholen en bedrijven hebben het Leesoffensief Utrecht opgericht met als doel om alle Utrechters taal- en digitaal vaardiger te maken. Dat is volgens hen hard nodig omdat de leesvaardigheid en de motivatie om te lezen steeds verder afneemt.

Het leesoffensief is een initiatief van Bibliotheek Utrecht en Taal Doet Meer. Uit onderzoek blijkt dat in Utrecht 1 op de 10 volwassen mensen moeite heeft met lezen en schrijven. 1 op de 20 volwassenen voelt zich beperkt door te weinig kennis over digitale vaardigheden.

Volwaardig
"Voor een stabiele en inclusieve samenleving is het noodzakelijk dat iedereen mee kan doen”, zo stellen de initiatiefnemers. “Daardoor voelen Utrechters zich een volwaardig lid van de samenleving en doen actief mee, zijn ze gezonder en hebben ze meer kansen op de arbeidsmarkt.”

Woordenschat
Leesoffensief Utrecht stelt zich ten doel om alle Utrechtse kinderen met een goede woordenschat te laten starten aan het primair onderwijs. De leesvaardigheid en leesmotivatie van Utrechtse scholieren aantoonbaar te vergroten. Alle Utrechtse jongeren geletterd uit het middelbaar onderwijs te laten komen. En waar gewenst alle volwassen Utrechters te kunnen ondersteunen in het ontwikkelen van hun taalvaardigheden.

Samenwerkende partijen
Deelnemers aan Leesoffensief Utrecht zijn: Bibliotheek Utrecht, Broese, Taal Doet Meer, U Centraal, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Universiteit voor Humanistiek, HKU, HU, Humanitas, IMC Weekendschool Utrecht, FC Utrecht, Buren helpen Buren, Buurtteam, Digiwijs 3.0, Dock, Gilde Utrecht, ILFU, Immer, De Utrechtse Kinderboekwinkel, KSU, Leergeld Utrecht, Stichting Lezen, Stichting Lezen en Schrijven, Lokalis, Marnix Academie, Mbo Utrecht, McDonalds Utrecht, Mooie Woorden, Nuovo Scholen, PCOU Willibrord, Prago, ROC Midden Nederland, Savannah Bay, SPO Utrecht, De Utrechtse Boekenbar, Veen Bosch & Keuning, VCUtrecht en VoorleesExpress.

« Terug

Lees overig nieuws

Sluiten