“DUIC gaat brood verdienen met nieuwe hah-krant!”

donderdag 17 december 2015

De initiatiefnemers achter De Utrechtse Internet Courant (DUIC) hebben deze week ook een papieren uitgave geïntroduceerd die voortaan tweewekelijks in een oplage van 146.000 exemplaren verspreid zal worden in de hele gemeente Utrecht. Daarmee is de Domstad alweer een gedrukte uitgave rijker die de concurrentie aangaat met de andere media in de stad.

Waar volgens velen online media de toekomst hebben en veel andere gedrukte uitgaven (zeker lokaal) het moeilijk hebben om te overleven, is het bijzonder te noemen dat uitgerekend de initiatiefnemers (Joris Daalhuisen, Martijn Rademakers en Michael Kroonbergs) van het online DUIC-initiatief uit 2011, nu ook voor papier kiezen en verspreiding huis-aan-huis. Het drukken van een uitgave en ook de bezorging ervan is immers relatief kostbaar en de concurrentie om de gunst van de adverteerder is moordend.

Concurrentie
Naast de ‘traditionele’ media als het AD/UtrechtsNieuwsblad, RTV Utrecht en verschillende huis-aan-huis bladen in de stad, zijn er ook nog het Straatnieuws, magazine Leven en de Uitkrant. En uitgaven als de Uitloper. Bij een gelijk blijvend of zelfs teruglopend volume van de advertentiemarkt, is het niet gek te denken dat al die concurrentie ergens pijn zal gaan doen, zo niet vroeg of laat enkele uitgaven de kop zal kosten.

Brood en beleg
Uitgever Joris Daalhuisen heeft daar terecht op dit voor DUIC memorabele moment geen boodschap aan. Sterker nog: hij is ervan overtuigd dat de nieuwe magazine-achtige DUIC-krant een succes gaat worden. Daalhuisen: “Met deze krant gaan wij ons brood verdienen en het beleg halen we binnen met onze online media! Met de introductie van de papieren huis-aan-huis uitgave versterken wij ons aanbod omdat we nu via verschillende kanalen werken die elkaar aanvullen. De krant is er voor achtergrondverhalen en online hebben we voor het snelle nieuws. Ook daarin investeren we nu met een nieuwsapp die voor iedereen gratis te downloaden is.”

Magazine-achtig
De huis-aan-huis uitgave kent een andere opzet dan de traditionele lokale krantjes die bij ons wekelijks in de bus vallen. Daalhuisen: “Zelf lees ik die lokale sufferdjes al lang niet meer omdat het nieuws daarin per definitie achterhaald is. Dat heb ik dan al real-time gelezen via online of social mediakanalen. Voor de rest zijn het vaak één-op-één overgeschreven persberichten. Onze uitgave is ook op krantenpapier en in tabloidformaat, maar noemen we ‘magazine-achtig’ omdat we achtergrondverhalen bij het nieuws brengen. Op pagina 3 vind je ook een inhoudsopgave.” Dat de uitgave niet wekelijks maar tweewekelijks is, is ook om de kosten in de klauw te houden.

Aanpakken
Daalhuisen geeft aan niet blind te zijn voor de concurrentie op de Utrechtse mediamarkt: “Op zich is het een hele vreemde situatie als je ziet dat bijvoorbeeld RTV Utrecht 7 ton subsidie per jaar krijgt en daarvoor als tegenprestatie minimaal 5% cultuur moet brengen. Dat doen wij natuurlijk ook, maar wij krijgen geen cent. Ook werd een jaar geleden een compleet nieuwe Uitagenda Utrecht door de gemeente met enkele tonnen subsidie in de markt gezet. Op zich is dat pure concurrentievervalsing met publiek geld. Toch is het gekke dat wij met bijna alle Utrechtse media goede verhoudingen hebben en ook nog prettig samenwerken. Daar komt bij dat wij bij DUIC geen klagers zijn, maar aanpakkers. Als we ergens in geloven, dan zetten we dat door. Dat laten we nu zien met onze nieuwe krant en nieuwe app.”

DUIC gaat nu ook op zoek naar vaste uitgiftepunten in de stad en de omliggende gemeenten waar mensen die de DUIC-krant niet op het huisadres bezorgd krijgen, 'm wel gratis kunnen meenemen.

« Terug

Sluiten