Ubuzz-project RTV Utrecht vraagt om verbetering en extra investering

dinsdag 18 augustus 2015

RTV Utrecht, Qbuzz en NGage Media gaan door met het Ubuzz-project waarmee in buslijn 12 (Utrecht CS – Uithof vv) lokaal en regionaal nieuws wordt gepresenteerd aan de reizigers. Het project startte in maart 2014 als een pilot. Een recente evaluatie wordt door de initiatiefnemers positief ontvangen, hoewel daaruit ook flink wat verbeterpunten naar voren komen en er extra investeringen nodig zijn.

De nieuwsvoorziening in alle dubbelgelede bussen van lijn 12 vindt plaats via beeldschermen in de bus en bestaat uit een selectie die RTV Utrecht tweemaal per dag maakt uit haar bestaande nieuwsaanbod. Het bestaat uit tekst, foto’s en bewegende beelden zonder geluid of ondertiteling.

Extra investering
De drie partijen zijn aan het project begonnen met het oogpunt om het kostenneutraal te exploiteren. De kosten moeten worden terugverdiend met inkomsten uit reclameboodschappen. Maar dat lukt voorlopig nog niet. De inkomsten blijven achter bij de verwachtingen en er zijn meer investeringen nodig. Zo hebben reizigers behoefte aan meer variatie en meer actueel nieuws en dat vergt een grotere inzet van de redactie van RTV Utrecht. Technisch gezien is er behoefte aan een nieuw content management systeem (cms) omdat het huidige systeem teveel beperkingen kent om het nieuws op een snelle en aantrekkelijke manier op de schermen in de bus te presenteren.

Beperkt bereik
Bovendien constateert RTV Utrecht in haar rapportage dat ze op dit moment niet volledig voldoet aan het bereiken van de beoogde doelgroep omdat 45% van de passagiers in lijn 12 niet uit haar verzorgingsgebied komt. Daarom zou er extra geïnvesteerd moeten worden in beeldschermen in additionele buslijnen in de stad. Gedacht wordt aan lijn 28 en 128 omdat die via de binnenstad naar de Uithof rijden en het idee is dat hiervan meer ‘stadsbewoners’ gebruik maken.

Studenten
RTV Utrecht investeert in het project in een poging een jonge doelgroep te bereiken. Veel studenten maken gebruik van lijn 12. Uit een enquête blijkt dat de gemiddelde passagier in de bus 22 jaar oud is en 80% van de reizigers aangeeft ‘bewust of onbewust’ naar het nieuws te kijken en daarover ook tevreden is. Verbeterpunten die worden aangedragen, zijn: meer actualiteit, snellere verversing van het aanbod, betere afstemming op de studentendoelgroep, ook landelijk nieuws toevoegen en beter letten op juiste spelling.

Tevreden
RTV Utrecht hoofdredacteur Paul van der Lugt toont zich tevreden over deze uitkomsten: “Hieruit blijkt dat wij de doelgroep goed bereiken via een medium dat een duidelijke aanvulling is op onze andere kanalen. De studenten in lijn 12 die niet in ons verzorgingsgebied wonen, studeren wel in Utrecht en zullen daarom ook geïnteresseerd zijn in wat er in onze stad gebeurt. Met de uitkomsten van de enquête gaan we de komende maanden ons aanbod nog beter afstemmen op de wensen van de doelgroep.”

Te rooskleurig
De kosten van het project moeten worden terugverdiend door advertentie-inkomsten die via NGage Media uit Hilversum worden binnengehaald. “Dat is geen gemakkelijke opgave omdat we hier met aantallen reizigers te maken hebben waarvoor adverteerders niet snel warm lopen”, licht Stan Thijssen van NGage Media toe: “Daarom stoppen we het aanbod van Ubuzz in een package-deal waarin bijvoorbeeld ook advertentiemogelijkheden op Utrecht CS zitten. Ik denk eerlijk gezegd dat prognoses en kosten bij aanvang van dit project iets te rooskleurig zijn ingeschat. Maar we zetten door en met de investering in een nieuw cms moeten we er in slagen ons aanbod in lijn 12 aantrekkelijker te maken.”

Bal
Woordvoerder Tanja Andela van Qbuzz laat desgevraagd weten dat de bal volledig bij RTV Utrecht en NGage Media ligt of het project verder wordt voortgezet en op welke manier: “Zolang het voor ons maar geen extra kosten met zich meebrengt”, aldus Andela. “En ik zie het ook niet snel gebeuren dat we deze nieuwsvoorziening ook op andere lijnen invoeren.”

« Terug

Sluiten