Langzamer eten via speciale vork

18-12-2014 00:00

Het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (PubLab) heeft 100.000 euro toegekend gekregen voor onderzoek naar de beïnvloeding van eetgedrag via een speciale vork. Deze geeft de gebruiker feedback op zijn eetsnelheid. Het is toegekend vanuit het NWO-onderzoeksprogramma Food, Cognition and Behaviour.

Lector Reint Jan Renes: “Het communicatie-aspect aan dit onderzoek zit hem erin dat de vork een boodschap afgeeft aan degene die hem gebruikt. Wij gaan onderzoeken of dit een effectieve manier is om het eigen gedrag te beïnvloeden.”

Niet te snel eten
De speciale vork geeft de eter feedback als deze te snel eet. Mensen die langzaam eten zijn sneller verzadigd en eten minder dan mensen die snel eten. Bovendien staat (te) snel eten aantoonbaar in verband met overgewicht en aandoeningen als diabetes type II en hart en vaatziekten. Maar eetsnelheid is een zeer hardnekkige gewoonte. Die verander je niet zo maar even.

Werkt het?
De speciale vork is een voorbeeld van persuasieve technologie, waarmee geprobeerd wordt ongewenst gedrag te veranderen. “Deze vork bestaat al langer, maar de werking is nog nooit echt onderzocht”, zegt Reint Jan. “Dat gaat onze onderzoeker Sander Hermsen nu doen.”

De HU heeft het onderzoeksbedrag aangevraagd bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), samen met de faculteit Communicatiewetenschap van de VU en Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit. Bij de aanvraag is ook het Franse bedrijf Slow Control betrokken, dat zich richt op het veranderen van eetgedrag en het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek op dat vlak.

Reint Jan Renes schrijft regelmatig columns voor Trajectum. Lees hier hoe hij aankijkt tegen de werking van persuasieve technologie.

« Terug

Sluiten