Als Utrechter moet je veel nieuwskanalen volgen als je goed geïnformeerd wilt zijn

utrecht.jpg28-04-2019

De nieuwsvoorziening in de grote steden, waaronder Utrecht, is kwetsbaar. Dat is de conclusie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) dat onderzoek deed naar de lokale journalistiek in de vier grote steden van ons land.

In de grote steden wordt een heleboel lokaal nieuws geproduceerd, maar dat betekent niet per se dat de inwoners van die steden dus ook goed zijn geïnformeerd over wat er in hun stad gebeurt, concluderen de onderzoekers. Want wie zijn nieuws vooral online of op social media haalt, krijgt minder diepgaande berichten onder ogen.

Accenten
Iedere aanbieder van lokaal nieuws in de grote stad (omroep, krant, lokale nieuwssite of een burger die actief is op social media) legt zijn eigen accenten. De een beperkt zich tot de belangrijkste feiten, de ander brengt ook achtergronden en een derde laat burgers hun mening geven. Wil je als inwoner écht goed op de hoogte zijn, dan moet je dus verschillende media volgen, zo stelt het SvdJ.

Gebruik
De manier waarop je als inwoner nieuws gebruikt is van invloed op hoe goed geïnformeerd je bent. Wie vooral online gebruikt, ziet minder verdieping en krijgt meer vluchtige berichtgeving te zien dan bij de radio, televisie of krant. 

Nauwelijks in regio
Het onderzoek dat SvdJ deze week publiceerde is een vervolg op een onderzoek van viereneenhalf jaar geleden. Daaruit bleek toen al dat het ook in de regio niet goed gaat met de lokale journalistiek omdat er nog nauwelijks serieuze media actief zijn.

Invloed op democratie
De onderzoekers stellen dat een zwakke lokale nieuwsvoorziening gevolgen heeft voor de democratie: "Lokaal nieuws is niet alleen nuttig als je wilt weten hoe het zit met een bouwvergunning voor een bedrijf op de hoek, of als je wilt weten wat er komend weekend in de stad is te doen. Je hebt een goede lokale nieuwsvoorziening nodig om de juiste afwegingen te kunnen maken in het stemhokje. Dat die nieuwsvoorziening kwetsbaar blijkt te zijn, heeft dus een directe invloed op de democratie."

Burgemeester
In een reactie op het SvdJ-onderzoek geeft burgemeester Jan van Zanen aan: "Media spelen een cruciale rol in ons democratische bestel, juist ook op lokaal niveau. Het is belangrijk dat we de verhalen uit de stad te kennen en weten wat er leeft. Zelf heb ik ook veel met lokale media te maken en hoe irritanter ik de vragen vind, hoe beter ze hun werk doen. Maar goede journalistiek is niet gratis. We moeten bereid zijn ons ervoor in te zetten, bijvoorbeeld met vorming van regionale fondsen.”

Nagedacht
Van Zanen geeft aan dat in Utrecht wordt nagedacht over wat de gemeente en media moeten doen om mensen goed te bereiken in het razendsnel veranderende medialandschap. Uitgangspunt daarbij is een goede presentie van lokale en regionale media, qua kwaliteit, capaciteit en pluriform aanbod.

Lees ook:
Transmediale aanpak vernieuwt lokaal mediabeleid  
Voor iedere Utrechtse gemeente een lokale omroep
Commissie lokale omroep voorkeur voor RTV Utrecht boven nieuwkomer DUIC

« Terug

Lees overig nieuws

Sluiten