€4,5 miljoen voor professionalisering lokale en regionale omroepen

Lokale omroep.jpeg21-01-2021

Ter versterking van de lokale journalistiek stelt minister Slob van Media €4,5 miljoen beschikbaar. Hiermee kunnen naar verwachting 60 tot 70 (fte) journalisten worden ingezet bij lokale en regionale omroepen. RTV Utrecht is er blij mee. DUIC spreekt van 'geen eerlijk speelveld'.

De injectie is gepland voor 2021, zo meldt de VNG op haar site. Het geld wordt verdeeld via de NOS. Slob verstrekt daarnaast via het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) in totaal €4,4 miljoen aan twintig lokale (streek)omroepen voor de journalistieke professionalisering van lokale publieke mediadiensten.

Waakhondfunctie onder druk
Slob geeft aan dat hij het relevant vindt dat mensen ook in de toekomst de juiste informatie uit hun omgeving krijgen en dat de journalistiek waakhond van de lokale democratie kan blijven. Hij stelt dat deze functie onder druk staat en het medialandschap snel verandert.

Centrumgemeenten
Als basis geldt het plan ‘Versterking lokale journalistiek door samenwerking’ van de publieke omroepen verenigd in de NOS, RPO en NLPO. Daarin zijn er drie soorten te stimuleren gebieden onderkend: zeer professionele journalistiek, high potential en witte vlekken met geen of onvoldoende journalistiek. Het samenwerkingsinitiatief concentreert zich op de eerste twee gebieden. De NLPO en VNG zien vooral professionaliseringskansen bij lokale omroepen in centrumgemeenten en streken, maar de gehonoreerde aanvragen betreffen ook omroepen in andersoortige gemeenten.

Steeds grotere druk
Mediadirecteur William Valkenburg van RTV Utrecht reageert gematigd positief op de versterkingsmaatregelen van Slob: “De regionale en lokale journalistiek is de afgelopen jaren onder steeds grotere druk komen te staan door bezuinigingen of onvoldoende subsidiering door gemeenten. Hierdoor is op verschillende fronten een achterstand opgelopen: er zijn te weinig journalisten en de middelen waarmee ze werken zijn vaak verouderd.”

Essentieel
“De versterkingsmaatregelen van Slob bieden in de eerste plaats kansen om het netwerk van journalisten in de verschillende regio’s te versterken”, vindt Valkenburg. “Die inzet van extra journalisten is essentieel voor kwalitatieve berichtgeving. Het leidt daarnaast tot een sterkere samenwerking tussen landelijke, regionale en lokale omroepen, waarin actief kennis en kunde worden gedeeld. Dat komt de diversiteit in de algehele berichtgeving ten goede en zorgt er tegelijk voor dat er een breder aanbod van relevante verhalen uit de eigen directe omgeving beschikbaar komt.”

Geen eerlijk speelveld
Joris Daalhuisen, uitgever van particuliere initiatief De Utrechtse Internet Courant (DUIC), kijkt met gemengde gevoelens naar het initiatief. “Heel mooi initiatief ter versterking van de lokale journalistiek”, stelt Daalhuisen. “Maar het is jammer dat het enkel een versterking is van (over)gesubsidieerde lokale omroepen en dat wij hier als DUIC geen gebruik van mogen/kunnen maken. Wij moeten onze eigen broek ophouden en zijn 100% afhankelijk van adverteerders/abonnementen/etc. Indien dan deze nu nog eens extra gesubsidieerde omroepen ook nog eens advertenties mogen verkopen, dan is het geen eerlijk speelveld meer. Wij opteren voor een soort BBC-model. Publieke omroepen = geen advertenties/wel subsidie.”

Tijdelijke coronacompensatie
Het kabinet trok in 2020 €35 miljoen uit voor alle soorten lokale media als coronacompensatie via het ‘Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening’ bij het SvdJ. Voor 2021 is nog geen specifieke compensatie gericht op de lokale journalistiek bekendgemaakt.

« Terug

Lees overig nieuws

Sluiten