Utrechtse studenten strijden met ‘meldpoint’ tegen verengelsing

1.png14-06-2018

De Vrije Student, in mei nieuw verkozen in de Utrechtse Universiteitsraad, heeft een ‘meldpoint’ geopend. Niet ‘meldpunt’ want dat is nou net het probleem. Steeds meer vakken worden in het Engels onderwezen en dat is ‘beside the point’. Docenten en studenten zoeken naar Engelse woorden en dwalen af van de leerstof.

Okay, today we will discuss … ‘hoe heet dat ook alweer..’

Sebastian Wijnands, het eerste en enige raadslid van De Vrije Student, hoort het geregeld: Okay, today we will discuss … ‘hoe heet dat ook alweer..’.

‘Dan ben je bezig met het vak statistiek. Maar doordat het in het Engels moet, blijf je vakinhoudelijk aan de oppervlakte hangen. Dat gebeurt, hoor ik van partijgenoten, zelfs in klassen met louter Nederlandstalige studenten en docenten… Dan heeft de Engelse taal geen bewezen meerwaarde, zoals de wet voorschrijft, dan is het een nadeel en schaadt het de kwaliteit. ’

Ervaringen van studenten

Met de stroom internationale studenten, dit collegejaar 50.000, rukt de Engelse taal op aan de Nederlandse universiteiten: 74% van masteropleidingen, 23% van bachelors. Het is een thema waar veel over wordt gesproken en geschreven, dat donderdag 14 juni aan de rechter wordt voorgelegd,  en waarover volgens Wijnands te weinig naar studenten wordt geluisterd.

Het gaat De Vrije Student niet zozeer om de ‘struggles’ met de Nederlandse taal zoals Kaya Bouma studenten in de Volkskrant laat verwoorden. Wijnands: ‘Het staat natuurlijk niet los van elkaar, de kwaliteit van je taalbeheersing en het onderwijs. Ons gaat het met meldpoint.nl om de kwaliteit van het onderwijs. Daarover willen we de ervaringen van studenten horen. Die stem ontbreekt in de discussies.’

UU op kantelpunt

Aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Maastricht University – what’s in a name –  is de verengelsing niet te stuiten. Wijnands: ‘In Utrecht is het nog niet te laat. We staan op een kantelpunt. Daarom nu deze actie, die we overigens samen met De Vrije Student-afdelingen van de UvA en de Rijks Universiteit Groningen (RUG) landelijk organiseren. Studenten verdienen het gehoord te worden en we zullen de Universiteitsraad en het universiteitsbestuur voeden met voorbeelden uit de praktijk waar ze naar moeten luisteren. Juist omdat we op een kantelpunt staan, leeft dit thema. We moeten het een halt toeroepen nu het nog kan, in Utrecht. Dat kost in principe niets en bespaart omscholingskosten. Bovendien komt er inderdaad meer geld vrij (als het goed is) waardoor we de universiteit meer docenten kan aannemen en de kwaliteit van het onderwijs omhoog kan.’

Vraaggericht

Het meldpoint tegen de doorgeslagen verengelsing past in Wijnands’ strijd om studenten weer een stem te geven die in de universiteitsraad wordt gehoord. ‘Precies. Dat is waarom ik me heb aangesloten bij De Vrije Student. In november besloot de raad dat onvoldoendes niet meer mochten worden herkanst. Dat vond ik oneerlijk en vele studenten met mij. We werden niet gehoord door de zittende partijen. Die willen vooral blijven zitten en hebben het over randzaken, niet over de zaken die studenten bezig houden.’

In mei veroverde De Vrije Student een zetel en Wijnands nam plaats. Als een steentje in de rivier? ‘Het is een maatschappelijke trend, beter luisteren en vraaggericht werken. Dat beseffen de andere partijen nu ook. Een aantal standpunten van ons die onder studenten breed gedragen worden slaan nu ook bij hen aan. Zoals flexstuderen: collegegeld betalen per vak niet meer per jaar.’

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2.png2,1 MBimage/pngdownload

« Terug

Lees overig nieuws

Twitter

Geen tweets beschikbaar
Sluiten