In casu

15-09-2004

'Ik wil mensen letterlijk en figuurlijk over de brug krijgen'

‘Leidsche Rijn experimenteert met huishoudwaterproject', ‘Maxima opent Prins Clausbrug', ‘Leidsche Rijn krijgt uniek Huis voor de Amateurkunst'. Maar ook: ‘Bouw Leidsche Rijn vertraagd' en ‘Onvoldoende voorzieningen in nieuwe Vinex-wijk'. Of je wil of niet, sinds het moment dat de plannen voor Leidsche Rijn er lagen, kun je niet meer om de wijk heen. Zowel in positieve als in negatieve zin haalt het Utrechtse nieuwbouwproject regelmatig de kranten. Aan Cora Gerritsen, hoofd van het Projectbureau Communicatie Leidsche Rijn, de taak om – samen met haar team – het stadsdeel zo goed mogelijk op de kaart te zetten. ‘Bij Projectbureau Leidsche Rijn vormt communicatie het hart van het beleid.'


Dat de promotie van een nieuwbouwwijk geen makkelijke klus is, moge duidelijk zijn. Net zoals bijvoorbeeld IJburg en Almere, moet ook Projectbureau Leidsche Rijn opboksen tegen vooroordelen. Cora vertelt hierover: ‘Als mensen het woord ‘Vinex-locatie' horen, denken ze vaak meteen aan de traditionele nadelen: lange rijen standaard huizen, geen historie, weinig groen. Maar deze kenmerken zijn helemaal niet van toepassing op Leidsche Rijn. Er staan veel verschillende soorten huizen en met bijvoorbeeld het Leidsche Rijn Park, het Prinses Amaliapark en de Haarrijnse Plas zit het met dat groen ook wel goed. En een van onze troeven in de communicatie rond Leidsche Rijn is juist ‘oud & nieuw': historische elementen zoals oude watergangen, bomenrijen en boerderijen zijn bewaard gebleven en vormen nu een verrassende combinatie met nieuwe ontwerpen.' Volgens Cora moeten sceptici gewoon eens vanuit de bestaande stad over het Amsterdam Rijnkanaal komen en een kijkje nemen in Leidsche Rijn. ‘Ik wil mensen letterlijk en figuurlijk over de brug krijgen.'

Onderzoek
Cora is duidelijk positief over Leidsche Rijn. Maar hoe breng je dat enthousiasme over op potentiële bewoners en ondernemers, en – minstens zo belangrijk – hoe houd je de huidige bewoners tevreden? ‘We zijn de afgelopen jaren hard bezig geweest met onderzoek in het kader van de gebiedspromotie', vertelt Cora. Aan de hand van de onderzoeksresultaten heeft het Projectbureau de communicatiemiddelen aangepast. ‘Mensen bleken bijvoorbeeld behoefte te hebben aan een overzicht van het totale woningaanbod van Leidsche Rijn – dat staat nu dus op www.leidscherijn.nl. Met zo'n 500 bezoekers per dag is de website een van onze belangrijkste communicatiemiddelen. Een ander succesvol middel is het Informatiecentrum Leidsche Rijn. Bewoners en andere geïnteresseerden kunnen hier informatie inwinnen aan de hand van wisselende exposities, een maquette, diverse brochures en bestemmingsplannen. Ook organiseren we er regelmatig inspraak, informatie- en inloopavonden.'

Bewonersloopbaan
Het Informatiecentrum en de website zijn weliswaar de belangrijkste, maar niet de enige informatiekanalen van Projectbureau Leidsche Rijn. Cora vertelt dat haar team zo'n twintig verschillende communicatiemiddelen inzet, variërend van een promotiefilm tot een welkomstpakket voor nieuwe bewoners. ‘Om ervoor te zorgen dat de verschillende groepen mensen – potentiële bewoners, toekomstige bewoners, nieuwe bewoners, bestaande bewoners – op de juiste momenten de juiste informatie krijgen, hebben we de ‘Bewonersloopbaan' ontwikkeld. Dat is een overzicht van de verschillende fases die iemand doorloopt van het moment waarop hij zich gaat oriënteren op Leidsche Rijn tot en met de periode waarin hij daadwerkelijk in Leidsche Rijn woont.' Cruciale momenten in deze loopbaan zijn het zogenoemde ‘beslismoment', het ‘sleutelmoment', het ‘verhuismoment' en de overdracht. Na elk van deze gebeurtenissen verandert namelijk de informatiebehoefte. ‘Iemand die nog in de oriëntatiefase zit, wil vooral algemene voorlichting. De Leidsche Rijn Courant en de Woonmanifestatie zijn dan goede informatiebronnen. Maar zodra diegene heeft besloten om een huis in Leidsche Rijn te kopen – het beslismoment – heeft hij meer baat bij kopersbijeenkomsten en bijvoorbeeld de cursus ‘Leidsche Rijn voor beginners'. In de Bewonersloopbaan hebben we de verschillende fases en de bijbehorende communicatiemiddelen op een rijtje gezet. Zo konden we precies zien waar er ‘gaten' zaten in de informatievoorziening. Zo bleek er weinig gerichte voorlichting te zijn in de fase tussen het beslismoment en het sleutelmoment – de ‘tussenperiode'. Daarom hebben we de communicatiemiddelen in die fase aangevuld met onder andere een digitale nieuwsbrief.'

Realistische aanpak
Volgens Cora is het nuttig dat Projectbureau Leidsche Rijn contact heeft met soortgelijke bureaus op de Vinex-locaties IJburg, Almere en Vathorst. ‘Zij staan voor dezelfde uitdagingen als wij en komen vaak dezelfde hindernissen tegen. Wij leren van hen en zij van ons. Inmiddels weten we dat een realistische aanpak goed werkt. Een aantal jaren geleden stond in de gebiedspromotie en de publieksvoorlichting met name het positieve eindbeeld centraal (Leidsche Rijn in 2015). Dat paste bij de beginfase, waarin het project in de markt gezet moest worden. Leidsche Rijn is inmiddels in de realisatiefase terechtgekomen en heeft hierop de communicatie-aanpak aangepast. We sturen bij (potentiële) kopers, huurders, bewoners, projectontwikkelaars en collega´s aan op het hebben van reële verwachtingen over wonen, werken, bereikbaarheid en voorzieningen. We communiceren haalbare mijlpalen en plaatsen die in het perspectief van het te realiseren eindbeeld. Hiermee zijn we inmiddels een aardig eind op weg. Van de huidige bewoners hoort het Projectbureau overwegend positieve verhalen, het bezoekersaantal van de website stijgt gestaag en ook de berichten in de pers zijn inmiddels een stuk reëler.' www.leidscherijn.nl

« Terug

Lees overig nieuws

Sluiten