Digitale creatieve industrie vraagt nieuw kabinet om versnelling

digitale creatieve industrie utrecht.jpgdinsdag 04 april 2017

De digitale creatieve industrie doet een oproep aan het nieuw te vormen kabinet om de digitale transitie van onze maatschappij en bedrijfsleven te versnellen. In een open brief aan de informateur worden 17 stimuleringsmaatregelen genoemd op het gebied van economie, innovatie, talent en passende wet- en regelgeving. Zo willen de ondertekenaars – waaronder veel Utrechtse organisaties - de positie van Nederland als internationale voorloper verder uitbouwen.

“In Nederland lopen we daarin voorop en gaan de ontwikkelingen harder dan in ons omringende landen. De apparaten voor digitale diensten komen uit China, Zuid-Korea en Japan. De internationale platformen komen uit Silicon Valley. Het testen en ontwikkelen van digitale concepten en diensten voor hun wereldwijde uitrol gebeurt hier, in Nederland. Dankzij onze digitale infrastructuur, onze open cultuur en snelle adoptie van nieuwe oplossingen zijn we uitgegroeid tot het ideale testland”, benadrukken de briefschrijvers.

Niet vanzelfsprekend
Ze roepen het nieuw te vormen kabinet daarom op om te helpen met versnellen zodat de  internationale positie van Nederland verder wordt uitgebouwd. “Dat de wereld ons ziet als digitale broedplaats is geen vanzelfsprekendheid”, stellen de briefschrijvers: “Daarvoor is investeren nodig in de internationale strijd om talent, investeren in schaalvergroting en volume, investeren in het aanjagen van innovatie én investeren in nationale en internationale wet- en regelgeving die zorgt voor concurrentie op gelijke voet met wereldwijde online spelers.” Ze zijn er van overtuigd dat die investeringen zich direct terug betalen in economische en in maatschappelijke zin. “We zorgen voor banen en groei in onze sector en we versnellen de digitale transitie in andere sectoren en onze samenleving”.

Steun betuigen
De brief is ondertekend door 30 initiatiefnemers namens bedrijven en organisaties uit de digitale creatieve industrie, waaronder een groot deel uit Utrecht en omgeving. De initiatiefnemers stellen ook andere bedrijven en organisaties in staat om steun voor dit initiatief kenbaar te maken.

« Terug

Sluiten