Informatiemarkt online communicatie & dienstverlening in Stichtse Vecht

Stichtse Vecht.jpgzaterdag 17 juni 2017

Gemeente Stichtse Vecht (Maarssen, Breukelen, Loenen) organiseert voor het tweede jaar op rij een informatiemarkt voor haar inwoners over online communicatie en dienstverlening. Een bijzonder initiatief dat steeds verder groeit.

“Vorig jaar organiseerden we een zomeravondgesprek hierover en vertelden we vooral veel over ons actieprogramma online communicatie”, vertelt online communicatieadviseur Sander Spierenburg van de gemeente. “We hebben het afgelopen jaar al veel acties van ons oorspronkelijke plan uitgevoerd en dat heeft ons veel mooie nieuwe online producten opgeleverd. Het is nu het tijd om raadsleden, college, directie, inwoners, ondernemers en andere belangstellenden uit Stichtse Vecht daarmee kennis te laten maken.”

Uitleg
Daarvoor wordt op 28 juni aanstaande een informatiemarkt opgezet met zeven verschillende stands. Spierenburg: “Daar praten we alle geïnteresseerden bij over de opzet van ons eigen MediaLab en DataLab, Hoe we bijvoorbeeld data verzamelen en wat we daarmee vervolgens doen. We leggen uit hoe we met de nieuwe blockchain-techniek proberen te werken en welke ideeën we hebben voor het opzetten van een online burgerpanel.”

MediaLab
Door het opzetten van een MediaLab (of social newsroom) sluit Stichtse Vecht aan op de (toekomstige) social media ontwikkeling. Het Medialab is een fysieke plek binnen de gemeente waar continu gemonitord wordt wat er over de gemeente wordt gezegd. Om daar vervolgens, als dat nodig is, adequaat op te reageren. Bij gemeenten als Delft en Utrecht is zo’n newsroom al met succes operationeel. In Stichtse Vecht laten ze zien hoe het daar werkt.

Blockchain
De website van Stichtse Vecht maakt snelle ontwikkelingen door. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met Blockchain. Dit is een nieuwe technologie waarvan de impact door kenners wordt vergeleken met de komst van het internet. Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) organiseert pilots om te onderzoeken wat de Blockchain-technologie voor gemeenten kan betekenen. Stichtse Vecht doet mee met de onderzoeksvraag of Blockchain bruikbaar is bij de aanvraag van een rolstoel. Uit de pilot blijkt dat Blockchain veel voordelen op kan leveren. Zo is het proces van aanvraag tot uitgifte met Blockchain sneller en transparanter.

Fixi
Een ander voorbeeld is het gebruik van een nieuw meldingensysteem openbare ruimte, genaamd Fixi. Via de website en een app is het hiermee voor bewoners van Stichtse Vecht mogelijk om meldingen - inclusief foto’s - door te sturen naar gemeentelijke medewerkers en aannemers. Bijvoorbeeld als er iets kapot is op straat. De manier waarop dat daarna wordt opgelost, kan vervolgens eenvoudig worden teruggekoppeld aan de melder.

Aanmelden voor bezoek
De informatiemarkt is op 28 juni van 19:30 - 22:00 uur en wordt gehouden in het bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor aan de Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Het bezoeken van de markt is alleen mogelijk na aanmelding vooraf. En wel door uiterlijk op dinsdag 27 juni 2017 een deelnameverzoek te sturen aan info@stichtsevecht.nl ovv ‘informatiemarkt online’.

Lees ook:
- 'Gemeente Stichtse Vecht betrekt inwoners bij online communicatiebeleid'
-
 'Website Veenendaal en Stichtse Vecht in top 5'

« Terug

Sluiten