Uit de bestuurskamer

23-06-2004

Waar is het UCK-bestuur mee bezig? Via deze rubriek houden we u voortaan op de hoogte van belangwekkende zaken die spelen binnen het bestuur.

Wie vormen het bestuur?
Het bestuur bestaat uit acht leden: Noud Cornelissen (vertrekkend voorzitter), Viola Peulen (penningmeester, straks voorzitter), Titus van den Hurk (secretaris), Koen van Tankeren (lid programmacommissie), Luc Diets (lid programmacommissie), Martin van Leeuwen (webmanager), Jaap Lageman (speciale projecten) en Robbert Jan Sabel (speciale projecten). Het bestuur vergadert vier keer per jaar en houdt één keer per jaar een heisessie. De werkzaamheden van het bestuur zijn volledig onbezoldigd.

Bijeenkomsten als kernactiviteit
Onlangs kwam het bestuur bijeen in een heisessie. Om los van de waan van de dag vrijuit te denken over de UCK. Waar staan we voor en waar gaan we voor? Onder meer het vorig jaar gehouden ledenonderzoek bood aanknopingspunten. Mede op basis daarvan heeft het bestuur nog eens uitgesproken dat de bijeenkomsten de belangrijkste kernactiviteit van de UCK zijn en blijven. Doelstelling van de UCK is: communicatieprofessionals gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten, contacten te leggen – persoonlijk, vakinhoudelijk, zakelijk. Bijeenkomsten zijn daarvoor een middel: zes reguliere avonden, plus het uitje en de nieuwjaarsborrel. De programmacommissie (van drie bestuursleden) organiseert de bijeenkomsten. De kosten worden betaald uit een budget. De programmacommissie kan hier naar eigen inzicht over beschikken.

Niet-kernactiviteiten
De masterclasses zijn een aansprekend voorbeeld van een aanvullende activiteit, waaraan leden enthousiast deelnemen. Ook de Universiteit van Utrecht is te spreken over deze samenwerking met de UCK. Het bestuur werkt aan overige aanvullende activiteiten. Het U-zine is daar een voorbeeld van.

Website
Het communicatiehart van de UCK – de website - is toe aan een nieuw leven. Het bestuur wil daar de komende tijd in gaan investeren, op zo'n manier dat de site ook meer administratieve taken kan overnemen, zoals facturering en het vastleggen van aan- en afmeldingen voor bijeenkomsten. Verder bestaat het idee om ‘omgekeerd zoeken' mogelijk maken. Ofwel: kennis en ervaring van UCK-leden ontsluiten. Het bestuur heeft Intralect, de ontwikkelaar van de huidige site, gevraagd om deze wensen uit te werken in een plan. Streven is om in 2005 met een vernieuwde site voor de dag te komen.

Financiën en administratie
De UCK is een financieel gezonde club. We willen dat blijven, onder meer door in de ‘administratieve organisatie' wat efficiencyslagen te maken (vooral via de site). Sabel communicatie verzorgt het secretariaat en de ledenadministratie van de UCK en ondersteunt onder meer de organisatie van masterclasses en bijeenkomsten.

« Terug

Lees overig nieuws

Sluiten